BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ SEO WEB

GÓI SEO KHỞI ĐỘNG

5.000.000 đ / Tháng

Dịch vụ:
SEO Website lên top google.

Chi tiết:
SEO từ khóa theo yêu cầu hoặc được đề xuất lên trang 1 Google.

Cam Kết:
 – Cam kết  giúp website của bạn tăng thứ hạng trên bảng kết quả tìm kiếm google.
 – Cam kết giúp website tăng lượt truy cập.
 – Cam kết nhắm đúng đối tượng mục tiêu, khách hàng tiềm năng.
 – Cam kết giúp đo lường số liệu một cách chính xác, từ đó đưa ra những chiến lược mục tiêu phù hợp.
 – Cam kết giúp quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả nhất, phổ biến rộng rãi tới mọi người.

GÓI SEO TĂNG TỐC

7.000.000 đ / Tháng

Dịch vụ:
SEO Website lên top google.

Chi tiết:
SEO từ khóa theo yêu cầu hoặc được đề xuất lên trang 1 Google.

Cam Kết:
 – Cam kết  giúp website của bạn tăng thứ hạng trên bảng kết quả tìm kiếm google.
 – Cam kết giúp website tăng lượt truy cập.
 – Cam kết nhắm đúng đối tượng mục tiêu, khách hàng tiềm năng.
 – Cam kết giúp đo lường số liệu một cách chính xác, từ đó đưa ra những chiến lược mục tiêu phù hợp.
 – Cam kết giúp quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả nhất, phổ biến rộng rãi tới mọi người.

GÓI SEO VUỢT MỐC

9.000.000 đ / Tháng

Dịch vụ:
SEO Website lên top google.

Chi tiết:
SEO từ khóa theo yêu cầu hoặc được đề xuất lên trang 1 Google.

Cam Kết:
 – Cam kết  giúp website của bạn tăng thứ hạng trên bảng kết quả tìm kiếm google.
 – Cam kết giúp website tăng lượt truy cập.
 – Cam kết nhắm đúng đối tượng mục tiêu, khách hàng tiềm năng.
 – Cam kết giúp đo lường số liệu một cách chính xác, từ đó đưa ra những chiến lược mục tiêu phù hợp.
 – Cam kết giúp quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả nhất, phổ biến rộng rãi tới mọi người.