ĐĂNG KÝ WEBISTE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Đối tượng nào phải đăng ký kinh doanh online ?

Thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mai điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

  • Dịch vụ sàn giao dịch thương mai điện tử.
  • Dịch vụ khuyến mãi trực tuyến.
  • Dịch vụ đấu giá trực tuyến.
  • Ứng dụng di động bán hàng.
  • Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ TMĐT.