Các phím tắt trong Editor WordPress giúp tiết kiệm thời gian soạn thảo

Trong trình chỉnh sửa trực quan WordPress, bạn có thể sử dụng tổ hợp các phím để thực hiện những việc thường cần chuột, bàn di chuột hoặc thiết bị nhập khác. Thay vì đưa chuột để nhấp vào thanh công cụ, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:

Ctrl + phím

Ký tự Hành động
c Sao chép
v Dán
a Chọn tất cả
x Cắt
z Hoàn tác
y Làm lại
b In đậm
i In nghiêng
u Gạch chân
k Chèn / Chỉnh sửa liên kết

Alt + Shift + phím

Ký tự Hành động
n Kiểm tra chính tả (cần cài thêm plugin)
L Canh trái
j Canh đều
c Canh giữa
d Kẻ ngang
r Canh phải
u • Danh sách
a Chèn liên kết
o 1. Liệt kê
s Xóa liên kết
q Trích dẫn
m Chèn hình ảnh
w Chế độ viết tập trung
t Chèn thêm thẻ
p Chèn thẻ ngắt trang
h Trợ giúp
x Thêm / Xóa thẻ mã
1 Tiêu đề 1
2 Tiêu đề 2
3 Tiêu đề 3
4 Tiêu đề 4
5 Tiêu đề 5
6 Tiêu đề 6
9 Địa chỉ

Phím tắt định dạng

Định dạng phím tắt trong khi sử dụng trình soạn thảo trực quan (Kể từ phiên bản 4.3 )

Ký tự Hành động
* Bắt đầu một danh sách không có thứ tự
Bắt đầu một danh sách không có thứ tự
1. Bắt đầu một danh sách được sắp xếp
1) Bắt đầu một danh sách được sắp xếp
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6
> Chuyển đổi văn bản thành blockquote
Dòng ngang
`..` Chuyển đổi văn bản thành khối mã

Như vậy là chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các thao tác trong quá trình soạn thảo một cách nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *